לוגו מכון קיברשטיין

משפיעות במנהלים הקהילתיים

משפיעות
במנהלים הקהילתיים

proudly feminist

בוחרות בנבחרות

יזמנו את הפרויקט כדי לשנות את תמונת הייצוג לנשים להנהלות המנהלים הקהילתיים בעיר. בירושלים פועל מודל ייחודי של מנהלים קהילתיים, 31 במספר בכל רחבי העיר. המנהל הקהילתי הוא מחד זרוע ביצועית של העירייה, ומאידך, מרחב להשתתפות והשפעה של התושבות והתושבים במגוון תחומים חשובים כגון: תשתיות ותכנון, חינוך, רווחה ופנאי. לכל מנהל הנהלה המורכבת מ-9 נציגי.ות של התושבים.ות ועוד 6 נציגי.ות מטעם העירייה והחברה למתנסים. אחרי עשור בו לא התקיימו כלל בחירות פתוחות למנהלים, החלו בשלהי שנת 2020 סבבי בחירות למנהלים. עד אז, שיעור הייצוג לנשים בקרב נבחרי.ות הציבור עמד על 14%, כאשר בחלק מהמנהלים לא היה כלל ייצוג לנשים בקרב נבחרות הציבור. 

הפרויקט שלנו, כאמור, בא לשנות את המצב הזה. 

אחרי שלושה סבבים של בחירות, שהאחרון שבהם התקיים בראשית חודש אפריל 2022, עלה מעט שיעור הייצוג לנשים, אך הוא עדיין רחוק מאוד מ-50%. כלומר, התקדמנו, אבל דרך ארוכה עוד לפנינו.

בוחרות בנבחרות

האתגר

ייצוג נמוך לנשים בהנהלות המנהלים הקהילתיים

הפתרון

הגברת הייצוג עד לייצוג שוויוני של 50%

מה אנחנו עושות בנושא

מחקר והעלאת מודעות ציבורית, עידוד נשים להתמודד ותמיכה במתמודדות, קריאה לציבור להצביע בבחירות ובמיוחד לנשים!

הרחבה

במסגרת הפרויקט פעלנו בדרכים מגוונות

header kiverstein

יזמנו מחקר מקיף על ייצוג לנשים במנהלים קהילתיים בשיתוף עם מכון ירושלים
למחקרי מדיניות

header kiverstein

יזמנו מחקר מקיף על ייצוג לנשים במנהלים קהילתיים בשיתוף
עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות

header kiverstein

הגשנו עררים לוועדות בחירות מקומיות ועירוניות על היעדר
שריון לנשים

header kiverstein

הגשנו עררים לוועדות בחירות מקומיות ועירוניות על היעדר שריון לנשים

header kiverstein

תמכנו במתמודדות באמצעות ימי צילום מקצועיים, סיוע בהכנת
חומרים שיווקיים ופרסום מוקיר ברשתות החברתיות

header kiverstein

תמכנו במתמודדות באמצעות ימי צילום מקצועיים, סיוע בהכנת חומרים שיווקיים ופרסום מוקיר ברשתות החברתיות

header kiverstein

הפקנו והרצנו קמפיינים שקראו לציבור לצאת להצביע, להשפיע,
ולתת את הקול לנשים

header kiverstein

הפקנו והרצנו קמפיינים שקראו לציבור לצאת להצביע, להשפיע, ולתת את הקול לנשים

header kiverstein

קיימנו - בשותפות עם האגף לקידום מעמד האישה בעירייה ומכון ירושלים - שולחנות עגולים בנושא קידום נשים בבחירות למנהלים הקהילתיים

header kiverstein

קיימנו - בשותפות עם האגף לקידום מעמד האישה בעירייה
ומכון ירושלים - שולחנות עגולים בנושא קידום נשים בבחירות למנהלים הקהילתיים

header kiverstein

עודדנו נשים להתמודד בבחירות

מחקר מכון ירושלים

אנו מאמינות שידע הוא כוח. יצירת ידע חדש ולמידה מידע קיים הם בסיס ליצירת פעולות שמחוללות שינוי בעולם

לכן, חברנו למכון ירושלים למחקרי מדיניות ותמכנו במחקר שבחן את המודל הייחודי של המינהלים הקהילתיים בירושלים, כמו גם סוגיות של שוויון מגדרי בייצוג פוליטי בישראל. כמו כן, היה חשוב לנו ללמוד מהידע וההתנסות של נשים שהתמודדו בבחירות למנהלים הקהילתיים, הן מאלה שנבחרו ואלה שלא. המחקר עסק בהיסטוריה של התפתחות מודל המינהלים הקהילתיים, אך לנו היה חשוב במיוחד שהוא ישמש בסיס לפעולה בהווה ובעתיד.

"טעימה״ מתקציר המחקר
״

המִנהלים הקהילתיים בירושלים הם מודל ירושלמי ייחודי המאפשר את ניהול חיי הקהילה והחברה בשכונה תוך מעורבות התושבים. המִנהלים שואפים להביא לידי ביטוי את המדיניות והעשייה של כלל הזרועות העירוניות, והם כלי לחיזוק הקשר בין התושבים לעירייה ולהענקת שירותי תרבות ושירותים חברתיים וקהילתיים לתושבי ירושלים על שכונותיה השונות.

בעשורים האחרונים חל גידול משמעותי במספר הנשים המעורבות בפעילות פוליטית וציבורית. למרות זאת, נשים עדיין סובלות מתת-ייצוג משמעותי בזירות הפוליטיות הארציות והמקומיות, במוקדי קבלת ההחלטות ובתפקידים הבכירים במגזר הציבורי והעסקי. המחקר הנוכחי עומד על הפערים בייצוג המגדרי בהנהלות במִנהלים הקהילתיים בירושלים, בוחן את החסמים המקשים על נשים להתמודד ולהיבחר כנציגות  במִנהלים הקהילתיים, ומציג המלצות לתמיכה בהנהגה נשית בירושלים ולצמצום אי-השוויון."