לוגו מכון קיברשטיין
אייקון יוטיוב
יונה עפה

פרוייקטים_projects#

proudly feminist
קבוצת נשים
האתגר

פוטנציאל ההשפעה של נשים בעיר ממומש באופן חלקי

הפתרון

העצמת ההשפעה של נשים בעיר באמצעות יצירת רשת קשרים וחיבורים

מה אנחנו עושות בנושא

הקמת רשת נשים משפיעות ויצירת אתר ייחודי שחוגג נשים משפיעות בעיר. ייזום מפגשים והזדמנויות לחיבורים

רשת משפיעות ירושלמיות מבית מכון קיברשטיין היא מרחב שנועד להעצים את ההשפעה של נשים בכל תחומי החיים בעיר ולהגביר את הנוכחות והמנהיגות שלהן במוסדות ובמרחבים משמעותיים בעיר. הרשת פתוחה להצטרפות של יזמיות, פעילות, מנהיגות ופורצות דרך בשכונה, בקהילה ובמרחב העירוני ומציעה הזדמנויות לחיבורים, ללמידה הדדית ומינוף רעיונות ויוזמות של חברותיה.

החברות ברשת מגיעות מכל רחבי העיר וממגוון עשיר ורחב של תחומי ידע ועיסוק מקצועי, אך המשותף לכולן הוא השאיפה להפוך את העיר שלנו לטובה ובטוחה לנשים ולכלל התושבים, ולמודל של חיי יצירה ושותפות.

מטרות הרשת:
  1. לקדם נשים בבחירות למנהלים הקהילתיים 
  2. לייצר רשת של הזדמנויות לנשים להיכנס לתפקידים משפיעים ולקדם שיתופי פעולה מקצועיים בין נשים משכונות שונות
  3. פיתוח NETWORKING, מפגשים והיכרות בלתי אמצעית, יכולת ומתן כלים והזדמנויות. רשת מפעמת של מידע, קשרים, טיפים ועוד שחברותיה הן חלק בלתי נפרד ממנה
  4.  גוף יוזם ומגיב בסוגיות של ייצוג נשים בירושלים, הן במרחב הציבורי והן במרחבים נוספים. מבט נשי/מגדרי על סוגיות בוערות בחברה הישראלית כפי שבאות לידי ביטוי בירושלים. רשת מנהיגות המחויבות לכלל הנשים בעיר ומחויבת להגיע אל ולהשמיע את קולותיהן של כלל הנשים.

צללים של ידיים בשיחה
האתגר

נשים אינן מיוצגות בדרגים בכירים העוסקים בתהליכי שלום וביטחון ופתרון הסיכסוך

הפתרון

הגברת ההשתתפות הפעילה של נשים בתהליכי בניית שלום ובשיח על ביטחון אישי ולאומי

מה אנחנו עושות בנושא

יצירת סרט תיעודי קצר על החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם – נשים, שלום וביטחון, ייזום אירועים ומפגשים, השתתפות פעילה בפורום של ארגונים פמיניסטיים הפועל ליישום עקרונות החלטה 1325 בתוכנית פעולה לאומית-ממשלתית

החלטה מספר 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם מיום 31 באוקטובר 2000, מצהירה על המחויבות של מועצת הביטחון של האו"ם להגן על נשים ולהבטיח את ייצוגן בתהליכי שלום ובפוליטיקה הבינלאומית. החלטה זו שנתקבלה לאחר שנים רבות של מאבק, הצהירה על הצורך של קובעי מדיניות ושל המשפט הבינלאומי להסתכל על חוויותיהן של נשים ונערות החיות באזורי לחימה וסכסוכים אלימים מתוך נקודת מבט מגדרית ומתוך הכרה בהשפעה הייחודית הקיימת על נשים, נערות (וילדים) במצבים אלה.

להחלטה 1325 יש שלושה יסודות חשובים: הגנה, מניעה והשתתפות. הגנה על נשים מפני אלימות הנובעת מסכסוכים אלימים, מניעת הסלמה באלימות והבטחת ההשתתפות הפעילה של נשים בתהליכי השכנת שלום. 

אנו במכון קיברשטיין פועלות בשיתוף פעולה עם ארגונים פמיניסטיים בישראל ובעולם במטרה ליישם את עקרונות ההחלטה הלכה למעשה.

הרחבות
נשים יושבות מסביב לשולחן ומארגנות
האתגר

היעדר מסד נתונים מסודר על ארגונים, מיזמים וקבוצות פמיניסטיות בירושלים

הפתרון

מיפוי מקיף של העשייה הפמיניסטית בירושלים

מה אנחנו עושות בנושא

ייזום מהלך מיפוי של ארגונים ויוזמות, כולל פעילות ברשת, באמצעות שאלונים מקוונים, מפגשים ושיחות עם נשים מכל רחבי העיר

פרויקט הדגל שלנו לשנת 2022.23, שנועד ליצור מסורת של כנסים פמיניסטיים בירושלים, במסגרת החזון הכולל של המכון לחיזוק השדה הפמיניסטי. ומאחר שאנו מחויבות לכלול את כל הקולות, מכל הקהילות ומכל הדורות, אנו מקיימות תהליך מיפוי מקיף של כלל הארגונים, מיזמים, קבוצות ופעילות עצמאיות בעיר

קפמניסטי
האתגר

נשים פעילות ויזמיות מבודדות זו מזו וזקוקות להדהוד וקשרים כדי להצליח

הפתרון

מפגש חודשי לפמניסטיות ירושלמיות בגן הבוטני בירושלים

מה אנחנו עושות בנושא

פינוק בקפה ומאפה, יצירת מרחב לחיבורים ושיתוף ידע, כתובת ושייכות לפעילות ירושלמיות, חיזוק רשתות דיאלוג ועשייה

ביום שלישי האחרון בכל חודש, מתכנסות פמיניסטיות ירושלמיות בבית קפה ירושלמי, להיכרות, חיבורים, חיזוק רשתות וחשיבה משותפת על מיזמים שיחזקו את ההשפעה של נשים בעיר. המטרה שלנו היא להרחיב ולחזק את רשת משפיעות ירושלמיות, לשמוע על הצרכים, השאיפות והתוכניות לעתיד של חברות הרשת ולהעניק תמיכה ופרגון, לצד קפה טוב ומאפה מפנק.

מוזמנות להצטרף! ניתן לעקוב אחרי המפגשים בעמוד הפייסבוק של מכון קיברשטיין