לוגו מכון קיברשטיין

ירושלים של שוויון – סטנדרט עירוני שוויוני חדש

צוות ״כיכר ספרא״

19 בספטמבר 2023

"קידום שוויון מגדרי הוגדר כחלק בלתי נפרד מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא (SDG), יעדים המהווים מסגרת פעולה עולמית לקידום צמיחה ושגשוג, תוך הגנה על כדור הארץ" (OECD 2020)

אוואטר
צוות ״כיכר ספרא״

"ראיתי עיר עוטפת אור של שוויון מגדרי"
ירושלים היא העיר הגדולה ביותר והמגוונת ביותר בישראל. היא בית למגוון של קהילות וקבוצות הנבדלות זו מזו באמונות הדתיות, בתפיסות העולם ובציביון התרבותי שלהן. ירושלים, על כל יופיה וההיסטוריה הייחודית שלה, היא גם העיר בה מתקיימות ביתר שאת המחלוקות הפוליטיות והדתיות המאיימות לקרוע את החברה הישראלית. אך ירושלים היא לא רק זירה של מחלוקת; היא עיר שיש בה חברה אזרחית פעילה ותוססת, זירת תרבות ואמנות עשירה ומרתקת ועשרות גוונים של זהויות תרבותיות ודתיות שנפגשות מידי יום במרחבים שונים בעיר. ירושלים שלנו – של כולנו – יכולה להיות מופת של מרחב עירוני מכיל ורב תרבותי שיהווה מודל לכל הארץ.

ויש בה, בירושלים, קרוב למיליון תושבים ותושבים, שעל אף ההבדלים, יש גם הרבה משותף. למשל, בכל אחת ואחת מהקהילות בעיר, נשים מהוות לפחות 50%.

נשים מכלל הקהילות ומכל חלקי העיר צריכות להיות מיוצגות ולהביא למוקדי קבלת ההחלטות את הקולות ונקודות המבט המגוונות שלהן. דבר ידוע הוא, כי חברות שוויוניות הן גם חסונות ומשגשגות יותר מבחינה כלכלית, וגם מתמודדות בצורה טובה יותר עם מחלוקות וקונפליקטים. מסיבה זו בדיוק מציבים ארגונים בינלאומיים וחברות עסקיות את ערכי השוויון והמגוון הן כערך בפני עצמו והן כמהלך מעשי שמטיב עם הכלל.

באימוץ תכנית לשיוויון מגדרי ירושלים תצטרף למגמה של ערים רבות ומרכזיות בעולם המובילות את השינוי, ותהווה דוגמא ומופת לאופן שבו ניתן לעשות זאת גם במציאות מורכבת וייחודית כמו שלנו
החזון שלנו הוא מועצת עיר שווה שיש בה לפחות 50% נשים, עם ייצוג שווה לכלל המגדרים והטמעה של חשיבה של שוויון מגדרי בכל הפעילות העירונית. חשיבה מגדרית המותאמת לסביבה הירושלמית.

איך את.ה יכול.ה לקדם את זה?

1. לדאוג לייצוג שוויוני של נשים וגברים בסיעה שלך.

2. נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות:

א. לקבוע יעדים של שוויון מגדרי בכל מישורי החיים בעיר ירושלים  כולה. היעדים יכללו עקרונות ושיטות עבודה, אבל גם מטרות מספריות קונקרטיות עם לוחות זמנים קצובים. אנו סבורות שיש ליזום פרויקט ייעודי לגיבוש היעדים, תוך התבססות על עבודת מחלקות העירייה השונות, בהובלת נציג ראש העיר ובליווי מחקר מקצועי. מסקנות המחקר והמלצותיו ידונו יילמדו ייבחנו לעומקן על ידי ראש העיר וייקבעו יעדים לאורן בתוך שנה ממועד בחירות 2023

ב. לדרוש שראש העיר יקצה משאבים כלכליים וכוח אדם מקצועי בעירייה לטובת קידום המחקר בהיקף ובלוחות הזמנים שייקבעו. המחקר ימפה את המצב הקיים בפרספקטיבה שוויון מגדרי בכלל וחלוקת משאבים בפרט, יזהה וימפה את החסמים בפני שוויון בהתייחס למגזרים השונים ולאופי השונה של שכונות העיר. בפרט יבחן המחקר את השוויון המגדרי בתחומי החינוך, התרבות, הספורט, הבריאות, הנראות במרחב הציבורי, הקצאת המשאבים וההזדמנויות הכלכליות, הביטחון האישי, התחבורה והסביבה והקיימות.

ג. קביעת יעדי השוויון המגדרי, עקרונות הפעולה והמדדים לשוויון תיושם תוך התייעצות עם הציבור ועם ארגונים ממשלתיים, חברתיים ועסקיים במרחב הירושלמי.

ד. המלצות המחקר שיתקבלו על ידי ראש העיר ישולבו בתוכנית העבודה בכלל אגפי העירייה החל מינואר 2025.

3. העירייה תתחייב שכל פורום ובעלי תפקידים שהעירייה ממנה או ממונה עליהם יקבעו תוך הקפדה על ייצוג הולם לנשים ממגוון הקבוצות באוכלוסייה

4.  עיריית ירושלים תקפיד בהופעות לציבור של נציגיה, ובאירועים כלל עירוניים באחריות העיריה, על שוויון מגדרי, לרבות בכנסים, הופעות אומנים, פרסומים וכדומה.

5. עיריית ירושלים תפעל באופן נחוש וחד משמעי למגר תופעות של הדרת נשים מהמרחב הציבורי בכל צורה שהיא.

6. עיריית ירושלים תקיים אחת לשנה אסיפה פתוחה לציבור שבו תציג את עמידתה ביעדים ובמדדים של שוויון מגדרי בעיר ירושלים ואת הפעולות שנעשו לקידום השוויון.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email